Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Vägdikningsbolaget AB,  556392-7283 ,Box 32, 147 07 Grödinge.

Johan Eriksson är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på Vägdikningsbolaget AB.

Genom att ni använder våra tjänster accepterar ni vår integitetspolicy, samt behandling av personuppgifter och kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför ?

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd produkt eller tjänst ,avisering om leverans eller kontakter rörande leverans.
 • Hantera betalningar, retur, reklamation, garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är följande.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsinformation
 • Organisationsnr / personnummer
 • Kundnummer

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

De kategorier av kunduppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontakt (e-post, adress, telefonnummer)
 • Beställningshistorik
 • Kundnummer

Laglig grund : Kundregister

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser ,enligt krav i lagar,domar,eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse följande.

Produktansvar och produktsäkerhet,kommunikation och information till allmänheten och kunder,bokföringslagen eller penningtvätt ska kunna hänföras till enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Orgnr/personnummer
 • Betalingsinfo
 • Order och betalningshistorik

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Överföring och delning av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag.

Tex transporter, betallösningar, IT-tjänster. Personuppgifter behandlas enligt Vägdikningsbolaget AB instruktioner samt endast användas i ändamål för uppgifter har insamlats.

Utöver detta kan Vägdikningsbolaget AB enligt lag tvingas att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter.

Uppgifter kan även lämnas ut till företag som erbjuder betallösningar, varutransporter.

I dessa fall behandlar företagen uppgifterna enligt deras egna integritetspolicy och hanteringsinstruktioner.

Vägdikningsbolaget AB strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES.

Lagring av personuppgifter:

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och detta innebär att personuppgifter inte lagras längre tid än vad är nödvändigt med behandlingen.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas högsta säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val:

Rätt till tillgång av dina uppgifter:

Om ni så önskar har ni rätt till era uppgifter.

Rätt till rättelse av dina uppgifter:

Om ni önskar har ni rätt till rättelse av era uppgifter.

Rätt till radering av dina uppgifter:

Om ni önskar har ni rätt till att era uppgifter raderas.

Uppgifterna inte längre nödvändiga för de ändamål de är insamlade för.

Uppgifter måste raderas enligt rättslig förpliktelse om uppgifter har samlats in från ett barn under 13 år som ni har föräldraransvaret för i samband med erbjudande via sociala medier.

Det kan finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera era uppgifter.

Rätt till begränsning :

Ni har rätt att begära att vår behandling av era uppgifter begränsas.

Om Cookies

Personuppgifter kan samlas in när ni använder lubvision.se.

För ytterligare information om uppgiftshantering är ni välkommna har kontakta oss på

Vägdikningsbolaget AB

Box 32 , 147 07 Grödinge

info@lubvision.se

070-2033350

Denna Integritespolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Senast uppdaterad 2021-03-23